ICBC Turkey Portföy Birinci Serbest Fon

ICBC Turkey Portföy Birinci Serbest Fon

ICBC Turkey Portföy Birinci Serbest Fon

ÖNERİLEN YATIRIMCI PROFİLİ:
Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde getiri sağlamak isteyen nitelikli yatırımcılara önerilir.

FON YÖNETİM ÜCRETİ : Yıllık % 0,75

RİSK DÜZEYİ : Düşük

FONUN TANIMI: Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak para piyasası araçlarına ve bunlara dayalı türev ürünlere, TL mevduata, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak TL bazında getiri yaratmayı hedefler. Bu kapsamda Fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı devamlı olarak TL cinsinden vadeli mevduatlara ve/veya katılma hesaplarına, bunun yanı sıra kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapar.

AMAÇ: Fon, ağırlıklı olarak TL cinsinden varlıklar vasıtasıyla yatırımcılarına TL mevduatı oranları üzerinde getiri yaratmayı amaçlar.

YÖNETİM STRATEJİSİ : Fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı ile TL cinsi vadeli mevduata ve/veya katılma hesaplarına, Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılır. Kalan kısmı ile fon katılma paylarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına, Türev araçlara, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetlere, gelir ortaklığı senetlerine, gelire endeksli senetlere, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına, kıymetli madenler ödünç sertifikalarına, borsa yatırım fonlarına, BİST’te işlem gören ortaklık paylarına, kira ve gayrimenkul sertifikalarına ve ayrıca, korunma amacıyla dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına ve türevlerine yatırım yapılabilir.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ: BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)