ICBC Turkey Portföy Birinci Serbest Fon

ICBC Turkey Portföy Birinci Serbest Fon

ICBC Turkey Portföy Birinci Serbest Fon

ÖNERİLEN YATIRIMCI PROFİLİ:
Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde getiri sağlamak isteyen nitelikli yatırımcılara önerilir.

FON KURULUŞ TARİHİ: 01.03.2021

FON YÖNETİM ÜCRETİ: Yıllık % 0,75

RİSK DÜZEYİ: Düşük - Orta

FONUN TANIMI: Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda serbest fon esnekliği ile ağırlıklı olarak para piyasası araçlarına, TL mevduata, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fon, korunma amacıyla dövize, kıymetli madenlere vb. dayalı türev araçlarına yatırım yapabilir.

AMAÇ: Fonun amacı, yatırımcılarına TL mevduatı oranları üzerinde sürdürülebilir orta vadeli getiri yaratmaktır.

YÖNETİM STRATEJİSİ: Fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı ile TL cinsi vadeli mevduata ve/veya katılma hesaplarına, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılır. Kalan kısmı ile fon katılma paylarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına, türev araçlara, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetlere, gelir ortaklığı senetlerine, gelire endeksli senetlere, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına, kıymetli madenler ödünç sertifikalarına, borsa yatırım fonlarına, BİST’te işlem gören ortaklık paylarına, kira ve gayrimenkul sertifikalarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, korunma amacıyla dövize ve/veya kıymetli madenlere dayalı türev araçlarına yatırım yapılabilir.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ: BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)