Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Oluşturulan risk yönetim sistemi, yönetilen portföyün maruz kalabileceği temel risklerin tanımlanmasını ve risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini kapsar.

Piyasalarda yaşanan gelişmelere paralel olarak güncellemeler gerçekleştirilip, maruz kalınan riskler tutarlı bir şekilde değerlendirilir.

Bu değerlendirmeler sonucunda ölçümleri ve kontrolleri içeren bir risk yönetim mekanizması oluşturulur.

  • Risklerin tanımlanması ve ölçülmesi
  • Günlük olarak RMD modelinin portföy varlıklarına uygulanarak risk takibi
  • Risk limitlerinin anlık olarak kontrol edilmesi
  • Nominal ve reel bazda benchmarka göre getiri analizi