ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun Kuruluşu

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun Kuruluşu

Şirketimizin 26.08.2020 tarihinde yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.10.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-10523 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna onay verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kuruluş Onay Yazısı ve Onaylı İçtüzük ektedir.