ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun Kuruluşu

ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun Kuruluşu

Şirketimizin 22.01.2021 tarihinde yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-3762 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun kuruluşuna onay verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kuruluş Onay Yazısı, Onaylı İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.